Sponsorer

SPONSORER

Vil dit firma promoveres?

Hallen er et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet og besøges hvert år af mange tusinde mennesker.

Tag en dialog med os - så er vi sikre på at vi finder en fælles løsning


Ørting Hallen har siden starten tilbage i 1976 været afhængig af sponsor indtægter, blandt andet ved udlejning af reklameplads.


Hallen er et vigtigt samlings-punkt i lokalsamfundet og besøges hvert år af mange mennesker.


Sport og idræt. Hallens primære formål er at dække og tilgodese behovet for sport, idræt og motion i enhver henseende. F. eks. gymnastik, badminton, bordtennis, volleyball, håndbold, indendørs fodbold og dans. Nogle af vores største kunder er Ørting Falling Ungdoms- og Gymnastikforening, Margrethelyst Friskole og Gylling Boldklub. Ud over de almindelige aktiviteter, er der i vinterhalvåret typisk 8 – 12 weekend arrangementer afholdt af DBU, og træningssamlinger bl.a. med Odder håndbold og der afholdes DGI kurser.Og ikke mindst den traditionsrige gymnastikopvisning hver år i marts, hvor der deltager op mod 1.000 gymnaster og kommer op mod 800 betalende gæster.


Kulturelle arrangementer. Bl.a. den lokale kunstudstilling tre dage i påsken med deltagelse af ca. 45 udstillere. Men også hundeudstilling og sports dans.


ØFUG’s årlige skrotindsamling og loppemarked hvert år i april, der besøges af flere hundred mennesker.


Private fester og sammenkomster. Fra små arrangementer på ca. 16 personer (mødelokalet), over ca. 120 – 150 personer (cafeteriaet eller første sal), til store arrangementer på op til 800 personer (hallen).


Ørting Hallen drives som en selvejende institution. Hallen forvaltes af en bestyrelse på syv personer, heraf en fast repræsentant fra kommunalbestyrelsen. Den daglige drift og vedligeholdelse varetages af vores halinspektør, der samtidig har forpagtet og bestyr cafeteriaet. Hallen er over 35 år gammel og der er løbende udgifter til vedligeholdelse, så hallen kan fremstå i acceptabel stand. Vi er derfor afhængige af sponsor indtægter.


Hvis du vil være med til at sikre og bevare de gode rammer i fremtiden, så hører vi meget gerne fra dig.


I 2012 fik vi bevilget godt 2,2 mill. Kr. fra Odder Kommune, dem har vi bl.a. brugt på at energiforbedre. Vi har skiftet taget med tilhørende isolering, vinduer og døre er udskiftet, varmeanlægget er totalrenoveret, der er installeret genveksanlæg i alle omklædningsrummene, herretoilettet er totalrenoveret og meget andet.KØB REKLAMEPLADS


Priser på de forskellige standard pladser er:


80 x 100 cm.: årlig reklameafgift kr. 1.125,- ekskl. moms

80 x 200 cm.: årlig reklameafgift kr. 2.250,- ekskl. moms

80 x 400 cm.: årlig reklameafgift kr. 4.500,- ekskl. moms


Ovenstående gælder for skilte placeret på en af langsiderne.

Hvis skilte ønskes placeret på en af gavlene er prisen den dobbelte


SKILTET


Skiltet laves af NIZE Equipment ApS, og prisen er indeholdt i reklameafgiften.


Er der behov for grafisk assistance i forbindelse med skiltet, afholdes denne udgift af sponsoren selv.


Pris: Grafisk assistance: 190,- pr. 0,25 time


Kontakt NIZE equipment ApS på tlf. 88827030 ved behov for grafisk assistance.


Filer mailes direkte til info@nizeequipment.com


Filer modtages i trykklar PDF format uden skæremærker.

Mark & bleed skal være 5 mm hele vejen rundt om skiltet.

Logoer + billedmateriale skal være egnet til storformattryk

– dvs. 300 dpi eller derover.

NIZE equipment ApS fakturerer Ørting-Hallen direkte.


Skilte printes på 5 mm. opskummet hvid PVC i 4-farvet CMYK.


Hvis I ønsker et specielt reklameskilt i anden demission eller placeret et andet sted i hallen, indgår vi gerne i en forhandling.
SPONSOR KONTAKT:


Kim Schlosser

Sponsoransvarlig

Tlf. 24679108

kkschlosser@mail.dk HALINSPEKTØR


Kim Schlosser: Tlf. 24679108
HALINSPEKTØR ASSISTENT


Karen Schlosser: Tlf. 20469539

KONTAKT


Ørting Hallen

Persievej 1, Falling - 8300 Odder

info@oertinghallen.dk

Tlf. 86 55 16 06 (kun opkald)

Tlf. 24 67 91 08 (SMS)


CVR: 15845082